Over ons

Sponsors en sponsoring

Onze concerten worden mede mogelijk gemaakt door de (vaste) steun van:

Pantarijn, Wageningen 

Gemeente Wageningen

Van Putten Van Apeldoorn notarissen / adviseurs / mediators (mr Sjirk Bijma), Wageningen

Er waren eens... een schoolkoor en een schoolorkest. Koor en orkest werden groter, volwassen en uiteindelijk zelfstandig. Dat is, in een notendop, de geschiedenis van Het Andere Koor en Het Wagenings Symfonie Orkest. Na 50 jaar zoeken we nog steeds naar bijzondere dingen. Liederen in een bijzondere taal, symfonieën die niet in de top 10 van de klassieke muziek staan of muziek die op één of andere manier boven het maaiveld uitsteekt. Wij denken dat ons dat lukt. ‘Gloria’ van Francis Poulenc is daar een voorbeeld van, evenals ‘Switezianka’ van Nicolai Rimski-Korsakov en ‘The Bells’ van Sergei Rachmaninov.

Eén van de doelstellingen van de stichting HWSO-HAK is om klassieke muziek toegankelijk en dus betaalbaar te houden. Dat geldt niet alleen voor de leden, maar vooral voor het publiek. Een andere doelstelling is dat onbekend talent een kans moet krijgen. Veel solisten en andere (semi)-professionele muzikanten zijn hun carrière begonnen bij HWSO-HAK.

Maar zoals het met zoveel dingen gaat: om te blijven doen wat we doen, is er geld nodig, veel geld. HWSO-HAK is altijd op zoek naar mensen die een financiële bijdrage willen leveren.

Iets voor u? Investeert u in HWSO-HAK, dan investeert u in het behoud van cultuur en in een avond genieten.

Wat krijgt u in ruil? Bij een bedrag tot 250 euro per jaar beschouwen we u als donateur. We houden u op de hoogte van het programma en de concertdata.

Bovendien geldt:

Draagt u minimaal € 50,-- bij, dan heeft u recht op 2 vrijkaarten en worden uw plaatsen gereserveerd.

Draagt u minimaal € 100,-- bij, dan ontvangt u bovendien de cd van het concert.

Bij een bedrag van €  250 ,-- of meer wordt u beschouwd als sponsor. Uw (bedrijfs)naam wordt vermeld op onze website en in het programmaboekje.

Is uw belangstelling gewekt? Wilt u meer informatie? Ons e-mailadres is info@hwsohak.nl.

Download uitslag enquete onder alle deelnemers in het seizoen 2022-2023

Deze enquete is opgesteld t.b.v. het VSB-fonds om de mening van alle deelnemers te horen omtrent de investeringen in het afgelopen seizoen ter verhoging van kwaliteit en enthousiasme en om richting te geven aan verdere ontwikkeling van koor en orkest.

(deze pdf is vrij toegankelijk voor belangstellenden)