Stichting

Algemeen

HWSO en HAK zijn de onderdelen van de Stichting HWSO/HAK (opgericht in 1995). De stichting heeft ten doel (volgens onze statuten): muzikale en theatrale activiteiten te produceren, waarmee algemene uitvoeringen of voorstellingen, maar ook de bevordering van de belangen van HWSO/HAK in het bijzonder worden bedoeld. Daarnaast is een doel: al hetgeen te verrichten dat hierboven genoemd wordt en daarmee verband houdt, in de ruimste zin.

Wat doet HWSO/HAK?

In de loop van de jaren hebben we een eigen stijl, werkwijze en focus ontwikkeld.

Het koor en orkest bestaan uit amateurmusici en –zangers, soms ook professionals, die samen spelen en zingen. Het koor en orkest is er voor iedereen die Wageningen een bereisbare afstand vindt.

Klassieke muziek heeft onze prioriteit en in het repertoire bevinden zich naast bekende publiekstrekkers ook bijzondere, onbekende werken.

Onze hoofdactiviteit is het instuderen en uitvoeren van één concertprogramma per jaar. De repetities beginnen meestal in september en het concert vindt vaak in april plaats. De repetities zijn gemiddeld eens in de 3 weken. Er worden minstens 2 concerten gegeven. Koor en orkest repeteren afwisselend samen en gescheiden. Ook worden er groepsrepetities per stemsoort en instrumentengroep gehouden. Eenmaal per jaar is er een repetitieweekend.

Het programma bestaat uit werken voor koor en orkest gezamenlijk, plus werken voor koor en orkest alleen. Het repertoire wordt gekozen door de dirigent, het bestuur en de repertoirecommissie. Suggesties van leden worden hierin meegenomen. De dirigent, als artistiek verantwoordelijke, heeft in de repertoirekeuze een zwaarwegende stem en formuleert een eindconclusie. Het bestuur kan bij het uiteindelijke besluit van de eindconclusie afwijken als stukken organisatorische of financiële problemen met zich meebrengen.

Hiernaast nemen we regelmatig deel aan kleinere ad hoc projecten, dit zijn vaak aanvragen tot deelname aan concerten door derden. Bijvoorbeeld begeleiding van koren, het opluisteren van feestelijke bijeenkomsten of het verzorgen van een onderdeel van een concert van derden. Wij vinden samenwerking met andere muziek-/zang-/theatergroepen interessant, leuk en leerzaam.

Hoe HWSO/HAK dat doet?

Bij HWSO/HAK gaan speelplezier en speelkwaliteit hand in hand. Wij zijn voortdurend bezig om beide te maximaliseren. De speelkwaliteit wordt bereikt door nieuwe leden auditie te laten doen. Hierna volgt een wederzijdse kennismaking in een proefperiode. Na deze proeftijd wordt besloten of de samenwerking wordt voortgezet. Het is belangrijk dat alle leden een betrokken houding tonen. Dat betekent dat de muziek thuis al vroeg in het seizoen zo goed mogelijk zal moeten worden ingestudeerd, zodat in het repetitieproces de focus niet alleen op instuderen, maar juist op samenspel, samenklank en interpretatie kan worden gelegd. Door de relatief lange periodes tussen de repetities is voldoende tijd om de partij zelfstandig in te studeren. De brandstof voor de discipline en motivatie die daarvoor nodig is, vinden we in de vooruitgang die we samen boeken: een proces dat zichzelf versterkt.

Leden dragen in deze geest bij aan HWSO/HAK om op tijd vorderingen te kunnen maken. Maar minstens zo belangrijk: het is sociaal ten opzichte van eenieder die veel tijd en energie besteedt aan HWSO/HAK. Leden die bijvoorbeeld veel afwezig zijn, worden daarop aangesproken.

Koor-en orkestleden betalen een contributie: dat geeft recht op deelnemen aan repetities en concerten en recht op medezeggenschap. Hoewel een stichting formeel geen ledenvergaderingen kent, inventariseren we graag regelmatig de meningen en ideeën van de leden. Het collectiviteitsgevoel wordt bovendien gewaarborgd door bestuursleden te vinden uit de pool van koor- en orkestleden en door leden actief te vragen operationele en ondersteunende taken uit te voeren (o.a. commissies). Trouw, inzet en behulpzaamheid worden gewaardeerd, soms ook met een erelidmaatschap of een certificaat voor verdiensten.


Bestuur

Wil je ons mailen, dan kan dat naar het algemene adres info@hwsohak.nl

Op de pagina Contact staan de namen en e-mail adressen van de bestuursleden en hun functies vermeld.

Geschiedenis

In 1969 ontwikkelde toenmalig muziekdocent Cees Mobach op Scholengemeenschap Pantarijn (destijds nog Rijksscholengemeenschap ‘Het Wagenings Lyceum’) een koor- en orkestcultuur die nog steeds bestaat en die landelijke bekendheid heeft verworven. Zonder ook maar een jaar over te slaan werd een zeer divers repertoire uitgevoerd in binnen- en buitenland. Daarbij werd (en wordt) steeds gestreefd naar afgewogen combinaties van zelden uitgevoerd repertoire met bekender werk, van barok tot heden, zoals het Magnificat van Rutter en Gallia van Gounod.

Rond het 25-jarig bestaan van het schoolkoor werd een gigantisch oud-ledenkoor samengesteld om samen met de reguliere scholieren en het Begeleidingsorkest het Requiem van Sgambati uit te voeren in een uitverkocht Concertgebouw. Dat was in 1994. In 1995 volgde daarop de oprichting van ‘Het Andere Koor’ en ‘Het Wagenings Symfonie Orkest’, kortweg HAK en HWSO genoemd. Vanaf dat moment was het ook voor anderen mogelijk om mee te zingen of te spelen. Hoewel HWSO net als het koor een amateurgezelschap is, maken ook professionele musici en vakstudenten (veelal oudleerlingen van Pantarijn) deel uit van het orkest. Later, in 2003, werd nogmaals een beroep gedaan op de oudleden, ditmaal om het koor bij te staan in de overdonderende koorsymfonie The Bells van Rachmaninoff. 2008 bracht een grote ommekeer: na 39 jaar hing Cees Mobach het dirigentenstokje aan de wilgen.

Zijn plaats werd ingenomen door Jussi Jaatinen uit Finland. Jussi werkte al een geruim aantal jaren als dirigent in Nederland. Met hem gingen koor en orkest een nieuw tijdperk in en werden door het koor voor het eerst ook a capella werken uitgevoerd, zoals het wonderschone Sydameni Laulu van Sibelius en het Pater Noster van Stravinsky. Jammer genoeg mocht de samenwerking met Jussi maar vijf jaar duren. In 2012 is Jussi, zeer tot verdriet van koor en orkest, met zijn vrouw en kinderen teruggegaan naar Finland om daar zijn carrière voort te zetten.

In  2013 kwamen Michel Delanghe en Ruben de Grauw de gelederen versterken, respectievelijk als orkest- en koordirigent. Met hen beiden hebben we in 2014 een tweetal zeer bijzondere concerten gegeven. Voor het eerst gaf het koor een eigen concert, zonder de vertrouwde steun van HWSO, maar het pakte wonderwel uit. En het orkest zette een geweldige prestatie neer door in mei van 2014 een fantastische concertante uitvoering van de opera Tosca te geven.

Jammer genoeg hebben we in 2014 alweer afscheid moeten nemen van Ruben als koordirigent  Gelukkig doet hij nog regelmatig met ons mee als repetitor. En in 2015 moest Michiel vanwege zijn andere werkzaamheden ook stoppen.

In 2016 trad Stef Collignon aan als koor- en orkestdirigent. Later hebben we een aparte koordirigent, Michel Poels, aangetrokken en beperkte Stef zich tot het orkest. Stef Collignon vertrok in december 2021 waarna Michel Poels zowel de koor- als orkestdirectie overnam. Naast Michiel treedt ook Leenke de Lege als koordirigent op.

Bijzondere personen

Ere-leden


Leden van Verdienste