Registratie repetitie

Het registratie formulier voor de repetities is i.v.m. de wettelijk verplicht gestelde QR-code check, niet meer in gebruik.


De coronacheck is nu wettelijk verplicht bij koor- en orkest-repetities. Dit betekent dat we van nu af aan de QR-code daadwerkelijk gaan checken. Je kunt de QR code tonen met je telefoon/tablet of op papier meenemen.

  • Gezien het feit dat we niemand toelaten zonder QR-code, vervalt de mondkapjesplicht.

  • Gezien het feit dat iedereen met klachten geacht wordt thuis te blijven, vervalt de noodzaak voor een voorafgaande registratie en behoeft dus het registratieformulier (via het web of op papier) niet meer ingevuld te worden.

  • De mogelijkheid van een negatieve zelftest (thuis; dus los van de QR-code) die we tot nu toe boden, vervalt hierbij noodzakelijkerwijs ook.


We realiseren ons dat deze aanscherping helaas voor sommige leden een verplichte test bij de GGD met zich mee zal brengen om over een valide QR code te kunnen beschikken.